Servis računala

RAČUNALO U SIGURNIM RUKAMA

PROBLEM ili samo PITANJE - Zastali ste u nečemu, a nije kvar. Sumnjate na kvar ili je jednostavno došlo do nečega s čime se do sada niste susretali.

Grafička priprema i design

REKLAMA PRODAJE

UM caruje, SNAGA klade valja, A REKLAMA prodaje

WEB usluge

ŽIVOT U VIRTUALI

Bogovi - na dva (ili više) svijeta. Virtualni i realni. Budite prisutni.