Pojmovnik

Svjesni smo da na našim stranicama nudimo puno usluga i da koristimo, iako se trudimo biti što više razumljivi, nepoznate pojmove i riječi. U nadi da ćemo vam pomoći, sastavljamo ovaj Pojmovnik kako bi vas što bolje uputili u naše usluge program, a samim time uvjerili da smo svjesni, savjesni i spremni odraditi svoj posao za vas.

 

Grafika

Grafički dizajn

Grafički dizajn

 

 

Grafički dizajn je smjer primjenjene umjetnosti koji koristi grafičke materijale za tisak kako bi se izvršio prijenos poruke.

Grafički materijali u ovom slučaju su zasebni elementi pisanog teksta, načina pisanja, tipografija (tip i veličina slova teksta), fotografije, skice, ilustracije....

Poruka koja se odašilje je komercijalna ili sasvim umjetnička. Komercijalna, u smislu odašiljanja reklamne poruke potencijalnim korisnicim usluga, potrošačima..., dok umjetnička može imati sve vrste i podvrste smjerova umjetničkog izražavanja.

Dvije su stvari bitne koje grafički dizajn čine različitim od umjetnosti:

 • poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici
 • dizajner mora voditi računa o tehničkoj izvedbi.

Tisak dizjniranih materijala je zaključni dio dizajna. Postoje verzije tiska za specifične dizajne , pa čak i korištenje više vrsta tiska kako bi se dizajn ispunio i poruka odaslala.

U novija se vremena u grafički dizajn u potpunosti uključuju i audio/video sadržaji .

Više i preciznije...     ili još malo više

Grafička priprema

Grafička priprema

 

Grafička priprema materijala za tisak, skraćena i demistificirana verzija imena za Grafički dizajn. Primjenjena vrsta Grafičkog dizajna, a obuhvaća Računalnu grafiku u svrhu obrade grafičkih materijala za tisak.

Grafička priprema objedinjuje niz pojedinačnih disciplina:

 • Obrada slika
  • Uređivanje digitalnih fotografija
   • Namještanje kolora, kontrasta, svjetline, izoštravanje
   • Čišćenje od oštećenja, nepotrebnih detalja
   • Izbacivanje i ubacivanje dodatnih detalja (tekstualnih, slikovnih...)
   • .....
 • Obrada teksta
  • Istaknutost pojedinih riječi ili slogana i njihova vizualna obrada
  • Obrada (prijelom) teksta
 • Izrada ilustracija, logotipova i drugih vizualnih indentiteta za potrebe korisnika

Više o istome...

pojmovi

A

@ - at, at sign, ape, cabbage, commercial at, cyclone, each, monkey, snail, rose, strudel, vortex, whorl, whirlpool… Znak kojemu je u ACSII oznakama pridružen broj 64; primjenjuje se u pisanju adresa elektroničke pošte tako što odjeljuje ime korisnika od domene na kojoj ima otvoren korisnički račun. 

Access number - Pristupni broj - Telefonski broj kojim pretplatnik ostvaruje vezu s čvorom veze.

Account - Mrežno ime korisnika, identitet korisnika.

ActiveX - Tehnologija koja omogućava softverskim komponentama interakciju međusobno neovisno kojim programskim jezikom su rađene. Najviše se koristi za izradu interaktivnog web sadržaja, iako se može koristiti i za desktop aplikacije i ostale programe. Activex je Microsoftov odgovor na Javu.

ADN - (Advanced Digital Line) Digitalna linija brzine prijenosa od najčešće 56 kbps (kilo bita u sekundi). Zakupljeni vod.

Adress - Adresa - svakoj web stranici na Internetu se dodjeljuje jedinstvena prepoznatljiva adresa. Adresa se označava i kao URL (Uniformed Resoure Locator).

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Loop) Standard za prijenos videopodataka telefonskom linijom (bakrene žice); razvijen u američkim telefonskim tvrtkama kao rezultat natjecanja s tvrtkama za prijenos kabelske televizije za prevlast na tržištu telefonskih i televizijskih usluga; omogućuje prijenos podataka brzinama od 1,544 Mbps do 8,448 Mbps; sin. Asymmetric Digital Subscriber Line.

Alias - Pseudonim, odnosno, alternativno ime ili oznaka koja se koristi za naslovljavanje poruka pojedincima ili skupinama korisnika na mreži; drugo ime računala na Internetu. Mrežni admi-nistrator računalu može pridružiti nekoliko različitih imena, a svako od njih upućuje na vrstu usluge ili posla koju računalo obavlja.

Alta Vista - Web servis za pretraživanje (search engine) i automatsko indeksiranje velikog broja World Wide Web stranica, utemeljen od tvrtke Digial.

Alternative routing - Alternativno preusmjeravanje, odnosno, postupak usmjeravanja poruka priopćajnim kanalom uporabom trenutačno slobodnih međumjesnih vodova i centrala; biranje neizravnog ili dužeg puta pri prenošenju poruka, jer se to trenutačno ne može obaviti najkraćim putem.

America OnLine (AOL) - Amerčka tvrtka za pružanje komercijalnih informacijskih usluga na Internetu, sa sjedištem u Dulles-u, Virginia. Godine 1995. preuzima od Compuservea vodeći položaj među komercijalnim mrežnim sustavima.

Anonymus FTP - Anonimni FTP - Korisnici dobivaju pristup udaljenom poslužitelju (server) preko FTP-a (File Transport Protocol), bez da imaju korisnički račun (account) na tom istom poslužitelju. Kod spajanja na poslužitelj, korisnik upisuje svoju e-mail adresu umjesto lozinke, a sistem koji podržava ovakav servis dodjeljuje korisniku user name “anonymous”.

Applet - minijaturna programska aplikacija koja se pridružuje dokumentu i s mrežnog čvora na Internetu zajedno s dokumentom šalje korisniku; program pretražnik na korisnikovom računalu (npr. Netscape Navigator, Internet Explorer,…) izvodi taj program i omogućuje pregledavanje HTML dokumenta. Mali Java program koji moze biti umetnut u html stranicu i izvrsava se u klijentovom browseru.Opcenito izvrsava male ali korisne zadace poput animacija i sl.

Archie - Jedan od programski alat za pretraživanje i pronalaženje informacija na Internetu; za određivanje mjesta i brzo pronalaženje koristi indeksne datoteke i lokacije na Internetu.

Archive - Arhiva - Velika datoteka, najčešće kopresirana (sažeta), koja sadrži više manjih datoteka u sebi. Najpoznatiji formati za arhiviranje su ZIP, TAR, ARJ, LZH, UC2.

Archive site - Stranica koja sadrži arhive različitog sadržaja kojima korisnici mogu pristupati ili s njih skidati podatke FTP-om ili E-mailom.

ARJ - Omogućava korisniku pohranjivanje jedne ili više datoteka u kompresiranom formatu. Osobito dobar za kompresiju baza podataka, grafičkih datoteka i velikih dokumenata.

ARPA - (Advanced Research Projects Agency) Američka vladina organizacija zadužena za stvaranje eksperimentalnih mreža koje su najavile početak Interneta, a kasnije poznata kao DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

ARPAnet - Mreža koju je formirana od ARPA još 1969. godine, s osnovnom funkcijom prijenosa podataka između vladinih laboratorija. Danas više ne postoji.

ASCII - (American Standard Code for Information Interchange), američki standardni znakovnik za razmjenu informacija. Svakom znaku se pridjeljuje šesterobitni, sedmerobitni ili osmerobitni kod, a već ovisno o željenom opsegu ASCII znakovnika.

ASP - Standardizirani programski jezik za izradu internet aplikacija smještenih na Windows serverima. Microsoftov proizvod nastao sredinom devedesetih u prošlom stoljeću.

AT command set - skup AT naredaba - Standardne naredbe u programskoj podršci za upravljanje radom modema. Sve naredbe iz tog skupa započinju sa slovima AT (skračeno od engleske riječi; attention).

ATM - (Asynchronus Transfer Mode) - Neusklađeni prijenos, neistodobno otpremanje, način prenošenja podataka pri kojem se male grupe bitova prenose u nepravilnim i nepredvidivim vremenskim razmacima. ATM je napravljen zbog prijenosa glasa, videa i drugih multimedijalnih podataka koji zahtijevaju kratke proboje visokog kvantiteta podataka, mogu podnijeti male gubitke, ali se moraju prenijeti u realnom vremenu.

Attachments - Dodaci - Multimedijalne datoteke koje su dodane, "prikačene" e-mailu, a mogu biti tekstualne, grafičke, zvučne, video, proračunske tablice, baze podataka ili čak čitave aplikacije, programi.

AVI - Standard video kompresije razvijen od strane Microsoft Windowsa. Video klipovi na World Wide Webu su najčešće dostupni u Avi i QuickTime formatu.

Awk - Programski jezik za rad s tekstovnim podacima. Ime je dobio po prvim slovima prezimena triju autora (Aho, Weinberger i Keringhan).