Tisak - gotovi program

 
Školski obrasci
 

Obrasci za nastavnike koju je tvrtka Tiskara i knjigovežnica Jordanovac d.o.o. radila od 1981. godine. Probati ćemo Vam ovim putem predstaviti neke od postojećih obrazaca koje nudimo, no stavljamo Vam na znanje da smo spremni preuzeti odgovornost za izradu obrazaca prema Vašim potrebama.

Navedene obrasce možete zatražiti putem naših telefona ili narudžbenicom ili narudžbom sa svim podacima o školi preko telefaxa.

Uzorke također možete zatražiti putem naših telefona.

Navedene cijene su bez PDV-a.

PRIPRAVA ZA NASTAVU

 

Obrazac 01: PRIPRAVA ZA NASTAVU
aa01

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPRAVA RADA

 

Obrazac 02: PRIPRAVA RADA
aa02

Format: A5, presavijeni A4
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (4)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

OBRAZAC ZA PRIPRAVU

 

Obrazac 03: OBRAZAC ZA PRIPRAVU
aa03

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

DOPUNSKA NASTAVA

 

Obrazac 04: DOPUNSKA NASTAVA
aa04

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

DODATNA NASTAVA

 

Obrazac 05: DODATNA NASTAVA
aa05

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

EVIDENCIJSKI LIST ZA DOPUNSKU NASTAVU

 

Obrazac 06:
EVIDENCIJSKI LIST ZA DOPUNSKU NASTAVU
aa06

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN Minimalna
narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

OBRAZAC ZA IZRADU OPERATIVNOG (GODIŠNJEG) PLANA I PROGRAMA

 

Obrazac 10:
OBRAZAC ZA IZRADU OPERATIVNOG (GODIŠNJEG) PLANA I PROGRAMA
aa07

Format: A4
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

KOŠULJICA

 

Obrazac 10:  KOŠULJICA
aa08

Format: B5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (4)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje

 

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE JEDNE METODIČKE JEDINICE

 

Obrazac 11:
PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
JEDNE METODIČKE JEDINICE
aa09

Format: A4
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje

 

OBRAZAC ZA IZRADU IZVEDBENOG PLANA I PROGRAMA

 

Obrazac 12:
OBRAZAC ZA IZRADU IZVEDBENOG PLANA I PROGRAMA
aa10

Format: A4
Boja: 1 crna
Strana: jednostrano (1)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNE JEDINICE

 

Obrazac 13:
PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNE JEDINICE
aa11

Format: A4
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPREMA ZA TJELESNO ZDRAVSTVENU KULTURU

 

Obrazac 14:
PRIPREMA ZA TJELESNO ZDRAVSTVENU KULTURU
aa12

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

DIDAKTIČKO - METODIČKE OSNOVE ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA, VIZUALNO-LIKOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Obrazac 15:
DIDAKTIČKO - METODIČKE OSNOVE ZA IZVOĐENJE

NASTAVNOG SATA, VIZUALNO-LIKOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

aa13

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE

 

Obrazac 16: PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVE
aa14

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU

 

Obrazac 45: PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU
aa15

Format: A4
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,83 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

DNEVNA PRIPREMA - LIKOVNA KULTURA

 

Obrazac 1B: DNEVNA PRIPREMA
-
LIKOVNA KULTURA
aa16

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

NEPOSREDNA PRIPRAVA

 

Obrazac 1C: NEPOSREDNA PRIPRAVA
aa17

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offs
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPRAVA TJELESNO-ZDRAVSTVENA KULTURA

 

Obrazac 1D:
PRIPRAVA TJELESNO-ZDRAVSTVENA KULTURA
aa18

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.

 

PRIPRAVA ZA NASTAVNU JEDINICU

 

Obrazac 1E: PRIPRAVA ZA NASTAVNU JEDINICU
aa19

Format: A5
Boja: 1 crna
Strana: dvostrano (2)
Papir: 80g/m3 offsetni
Cijena: 0,53 KN
Minimalna narudžba je 100 kom ili jedno pakiranje.